وسایل نظافت

این وسیله جهت شستشو و آبگیری انواع تی های مورد استفاده در هتل ها، رستوران ها و سایر اماکن به کار می رود.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این وسیله جهت شستشو و آبگیری انواع تی های مورد استفاده در هتل ها، رستوران ها و سایر اماکن به کار می رود.
* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

ترولی تی شور دو لگنه با اهرم آب گیری
 

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

 

[1]