آموزش پخت و پز

در این بخش آموزش پخت توسط دستگاه کنتاکی آموزش داده می شود.

 

در این بخش آموزش سالاد کلم داده می شود.


*** جهت اطلاعات بیشتر روی عنوان محصول کلیک کنید.

در این بخش آموزش پخت کیک POT که با ضایعات مرغ کنتاکی تهیه می شود، آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

در این بخش پخت برنج ولوبیا آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات وعکس های بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

در این بخش طرز تهیه ذرت مکزیکی آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

در این بخش طرز تهیه سالاد ماکارونی آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات وعکس های بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

 

در این بخش طرز نهیه سالاد ماکارونی وپنیر آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات وعکس های بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

در این بخش طرز تهیه سالاد سیب زمینی آموزش داده می شود.

 


* برای توضيحات وعکس های بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

[1]