انواع فر پیتزا ریلی (تونلی)

اين محصول جهت پخت انواع پيتزا با حجم توليد بالا مناسب بوده و عليرغم اشغال فضای بسيار کم، کارآيي فوق العاده ايي دارد. همچنين مصرف پایین سوخت اين محصول از ديگر ويژگی های متمايز آن می باشد. 
*برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

اين محصول جهت پخت انواع پيتزا با حجم توليد بالا مناسب بوده و عليرغم اشغال فضای بسيار کم، کارآيي فوق العاده ايي دارد. همچنين مصرف پایین سوخت اين محصول از ديگر ويژگی های متمايز آن می باشد

*  برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

فر پیتزای ریلی دو ردیفه با سیستم حرارت دهی غیر مستقیم،با امکان قرارگیری دو دستگاه بر روی هم*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد 

 فر پیتزای ریلی سه ردیفه، با دریچه بازدید کناری  امکان قرارگیری دو یا سه دستگاه 
بر روی هم * برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد
 
[1]