اره استخوان بر
این دستگاه ساخت شرکت ARTEX ایتالیا که زیر مجموعه گروه صنعتی است LaMinerva می باشد. تمامی سطوح ایت دستگاه از ورق استینلس استیل 304 مرغوب ساخته شده است.
این دستگاه ساخت شرکت LaMinerva ایتالیا می باشد. تمامی سطوح دستگاه از ورق استینلس استیل 304 مرغوب ساخته شده است و و سطح بالای بهداشت و ایمنی آن با گواهینامه ce تضمین شده است. .
[1]