دستگاه های بستنی ساز قیفی و بار سفت کن

بستنی ساز مارک شمس مدل سناتور

*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد 

دستگاه بستنی ساز شمس مدل امپراطور
*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

بستنی ساز سنتی و میوه ایی (بار سفت کن) شمس
این دستگاه برای تولید انواع بستنی سنتی و میوه ایی مورد استفاده است.

*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد
 

در این بخش انواع بستنی ساز مارک نیک نام معرفی می گردد.
*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

 

[1]