دستگاه چاپ بیسکویت
 

مشخصات فنی BF.817

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*80*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1200 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

4 تن

 

                       

مشخصات فنیBF.1017

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*100*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1400 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 
ساعت

 

6 تن

 

مشخصات فنی BF.521

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*50*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

930 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

5/2 تن