فریزر صندوقی


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این فریزر ساخت شرمت Liebherr آلمان بوده و از لحاظ کیفیت می توان گفت که کاملاً بی رقیب می باشد. همچنین این فریزر قابلیت تبدیل شدن به فریزر بستنی ایتالیایی را نیز به سادگی و با کیفیت بالا دارد.

 

 

 

 
*
 
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  


                
                                                                                                                                                                                                              

   برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد[1]