جوجه و بلدرچین سرخ کن

این دستگاه جهت بریانکردن مرغ به صورت کامل مورد استفاده می باشد.


*
 
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 

این دستگاه جهت بریانکردن مرغ به صورت کامل مورد استفاده می باشد.
* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

[1]