سرخ کن ها
  
*
 
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد


*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد 
  

          
*برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

این سرخکن از جمله محصولات کارخانه تولید کننده سرخکن DEAN می باشد. با این تفاوت که دارای فیلتر می باشد.

 
*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این سرخکن از جمله محصولات شرکت آنویل می باشد که بصورت رومیزی و گازی می باشد. این دستگاه دارای شیر تخلیه، ترموستات، ترموکوپل، فندک، سبد استیل و درب استیل می باشد.

 


*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

[1]