خط کامل مرغ کنتاکی

دستگاه سرخ كن هني پني جهت طبخ كنتاكي مورد استفاده مي باشد. 

 


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

اين دستگاه جهت برش مرغ به تکه های کوچک جهت کنتاکی مورد استفاده قرار می گيرد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

 اين دستگاه جهت الک کردن مخلوط آرد و ادويه مخصوص کنتاکی به صورت اتوماتيک مورد استفاده قرار می گيرد. 

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  

از اين دستگاه جهت شستشوی تکه های مرغ  و گرفتن خونابه آن به صورت ماشينی مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن جهت مخلوط کردن ادويه های مختلف به تکه های مرغ به صورت دورانی به کار می رود.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  

اين محصول جهت نگهداری غذای آماده شده در قسمت تحويل غذا مورد استفاده است و به طور غير مستقيم با استفاده از جريان هوای گرم اين کار را انجام می دهد.

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد
* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این دستگاه جهت پخت انواع مرغ و ماهی سوخاری (کنتاکی یا kfc) به صورت تحت فشار به کار می رود. این سرخکن فدرتمند رقیب تازه نفس برای سرخکن HENNY PENNY می باشد که مزایایی نسبت به آن نیز دارد.
*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

 این دستگاه جهت گرم نگه داشتن انواع غذاهای سرخ شده مناسب بوده و نمای زیبایی به فروشگاه شما می بخشد.*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این دستگاه جهت گرم نگه داشتن انواع غذاهای سرخ شده مناسب بوده و نمای زیبایی به فروشگاه شما می بخشد.* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.

اين دستگاه برای روکش کردن تکه مرغ های مرینت شده استفاده می شود ،همچنین جهت الک کردن مخلوط آرد و ادويه مخصوص کنتاکی به صورت اتوماتيک مورد استفاده قرار می گيرد. 

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  
این دستگاه جهت مرینه کردن (سس زدن) به مرغ برای پخت مرغ کنتاکی مورد استفاده است.*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این دستگاه برای سرخ کردن مرغ کنتاکی به صورت kfc مورد استفاده می باشد.*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد 

[1]