حلیم صاف کن تک دیگ

 

 دستگاه حلیم صاف کن
این دستگاه جهت صاف کردن انواع حلیم گندم و بادمجان به منظور جدا کردن ذرات درشت پوست گندم و یا دانه های بادمجان از مخلوط حلیم مورد استفاده است. دستگاه مورد نظر دارای یک صافی فلزی از جنس آلومینیوم می باشد و موتور دستگاه در زیر آن قرار دارد.
 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        بعد    آخر