مراحل تهیه مرغ برای پخت کنتاکی یا kfc

مراحل تهیه مرغ برای پخت کنتاکی یا kfc

 

 بردینگ یا پودر زدن به تکه های مرغ (Breading)                                                                              

 

 

*** آماده سازی:

 

1) تمیزکردن، بریدن ومرتب کردن تکه های گوشت

 

2) قرار دادن تکه های گوشت در آب خنک(در صورتیکه از پودر کنتاکی استفاده می شود )

 

3) نگهداری گوشتها درسبد تا آب آنها خشک شود قبل ازاینکه به آنها پودر زده شود.

 

***قانون کلی :450گرم مخلوط پودر روکش و آرد برای5/4کیلوگرم گوشت***

 

4) حرکت دادن قطعات درپودرآماده شده بوسیله ی هر دودست (اگر از مرغ تازه استفاده میکنید بعد ازپوشش دادن با پودرنوک آنرا چندبارخم وراست کنید)

 

5) با قراردادن هر قطعه در هردست وزدن پشت دستها به هم پودر اضافی را خارج کرده وسپس مرغها را روی توری قراردهید.

 

6) زمانی که یکباربه گوشتها پودر زده شد ‘ برای سرخ کردن آماده هستند. " محصول را میتوان بلافاصله ویا با توجه به سلیقه ی فرد از10دقیقه تا 24ساعت نگهداری کرد وسپس سرخ نمود.(اگر بخواهید محصولات را بیشتراز2ساعت نگهداری کنید باید از یخچال استفاده نمایید)

 

**پودرهایی که نم دار شده یا با گوشت تازه در تماس بوده را نباید بیشتر از 2ساعت در دمایی بالاتر 5درجه نگهداری کردونبایستی با پودرنو مخلوط نمود**

 

 

مراح پخت :

 

1) توری پایین بایستی در داخل روغن باشد.

 

2) دمای روغن برروی163درجه سانتیگراد و چراغ " آماده" روشن باشد.

 

3) قطعات مرغ آماده را به ترتیب داخل لگن قرار دهید(بال، ساق، سینه  و در نهایت ران )

 

4) سپس ازدسته توری جهت حرکت دادن و لرزاندن گوشتها درداخل روغن استفاده نمایید.

 

5) درب سرخ کن را بسته ودسته را روبه پایین قرار داده وآن را قفل نمایید.

 

6) زمان را برای 1/1تا 5/1کیلوگرم مرغ تازه روی 10 دقیقه و30 ثانیه تنظیم کنید(برای مرغ بیشتر یا محصول یخ زده زمان بیشتری در نظر گرفته شود)

 

7) پس ازاتمام پروسه پخت صبرکنید تا فشاردستگاه به حدود صفربرسد.

 

8) دسته را آزادکنید ودرپوش رابالاببرید،از اهرم مخصوص سبد برای خروج تکه های مرغ ازداخل روغن استفاده کنید ومرغها را به گرمخانه یا هولدینگ منتقل کنید؛دمای نهایی داخلی تکه های مرغ بایستی در حدود85 درجه سانتیگراد باشد.

        بعد    آخر