فر سوسيس گردان (HOT DOG)

مشخصات :
دارای بدنه استيل
سيستم
حرارتی
گازی
سه طرف شيشه مقاوم حرارتی
دارای 2 در از جلو و عقب
دارای موتور 14 وات با گردش
2 دور بر دقيقه

دارای 8 سبد
مجهز به وان جهت نگهداری سوسيس سرخ شده

 

                 

 

 

 

 

اول    قبل    بعد    آخر